Muammer Çelik

Yanlışları ile doğruları ile bir fani :-)

Muammer Çelik

Yanlışları ile doğruları ile bir fani :-)

PEK ÇOK ARKADAŞIMI KIZDIRMA PAPASINA YAZIYORUM!
Selahaddin Demirtaş’ı Çanakkale üzerinden dövmek niye???

HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın Çanakkale konusunda söylediklerine neden karşı çıkıyoruz ki?
Neresi yanlış?
Konuşmanın tamamını okudunuz mu?
Ben okudum ve söylediklerine aynen katılıyorum.
Sayın Demirtaş Osmanlı’ya veya şehitlerimize hakaret etmiyor ki… Çanakkale şehitlerinin hatırasını saygı ile yad ediyor…
Bana göre değerlendirmesinde dönemin hükümeti ile ilgili bir gerçeği dile getiriyor…
——-
Dönemin hükümeti, Abdülhamit Han’ı tahttan indiren ittihatçıların biçimlendirdiği kukla bir hükümet değil mi idi sanki. Sultan Mehmet Reşat da kendisini tahta geçiren İttihatçılardan izinsiz hareket edemeyen bir Padişah değil mi idi?
——-
Çanakkale savaşına sebep olan adımların atılması yanlış idi…. Ama dönemin hükümetinin yanlışı sonucunda Çanakkale’de savaşmak zorunda kalan ecdadımız, dillere destan bir savunma yapmıştır.
Çanakkale savunmasını kimse küçümsemiyor… Herkes yüceltiyorDemirtaş da yüceltiyor…
——
Eğer Selahattin Demirtaş’ın söylediklerini HDP’li ve Kürt olmayan bir politikacı veya bilim adamı söylese idi, belki de kimse gürültü çıkarmaz idi… Galiba karşı çıkılmasının ana nedeni, HDPli ve Kürt olması… Öyle ya, pek çoğumuza göre bir Kürt tarihi ve milli meselelerde eleştiride bulunamaz….
——
Eğer dönemin Osmanlı hükümeti biraz basiretli davranabilse idi, 1. Dünya savaşı cehenneminde yer almazdık ve acı sonu yaşamazdık… Sarıkamış’a o kadar asker neden sevk edildi…. Ruslara yeni bir cephe açılsın ve sıkışan Almanya rahatlatılsın diye….
——-
Demirtaş’ın açıklamalarını hiç değiştirmeden sizlere sunmak istiyorum. Eğer okumamışsanız şimdi okursunuz… 
…. Hani derler ya, vur ama önce dinle… Karar vermeden önce dinlemek, anlamak gerek ve kimsenin hakkını yememek gerek…  Bu da böyle….
——————————————————-
HDP’den Çanakkale Zaferi’nin 100. yıl dönümü nedeniyle yapılan açıklamayı aynen aşağıya yazıyorum… 
“Çanakkale Savaşı’nın yüzüncü yılında, yaşamını yitirenleri saygı ve rahmetle anıyoruz. O savaşta çokuluslu Osmanlı İmparatorluğu’nun vatandaşları Türkler, Kürtler, Ermeniler, Museviler, Araplar, Çerkezlerin onbinlercesi aynı siperlerde toprağa düştü. İngiliz ve Fransız devletlerinin dünyayı paylaşmak uğruna ülkelerinden koparıp getirdiği onbinlerce Anzak ve Kuzey Afrikalı da aynı akıbeti paylaştı.
Sömürgeci emperyal güçler, dağılmaya başlamış olan Osmanlı İmparatorluğu’nun toprakları başta olmak üzere, yeni hakimiyet alanları kazanmak uğruna militarist vahşetin, kirli ve kanlı ittifakların olağanüstü boyutunu bütün yönleriyle sergilediler.
———-
Dönemin Osmanlı Hükümeti, büyük paylaşım savaşlarının ilki olan 1. Dünya Savaşı’nda kaderini Alman emperyalizminin kaderine bağlayarak büyük bir felakete yol açtı ve insan kıyımında kendine düşen rolü oynadı. Bir yandan Çanakkale’de, İngiliz ve Fransız işgal girişimine imparatorluğun bütün topraklarından getirilen her dinden ve dilden vatandaşlarının oluşturduğu savunma siperleriyle karşı koyarken, diğer yandan Rus Çarlığı’na yönelik Alman hamlelerinin kuklası olmaktan sakınmadı.
———-
100 yıl önce bu topraklarda omuz omuza kahramanca savaşıp, yan yana toprağa düşen, Türk, Kürt, Ermeni ve diğer farklı Anadolu halklarından bize kalan değerli miras, onurlu bir yaşam için omuz omuza durabilme halidir.
Bu durumdan bugün ve gelecek için çıkarılması gereken en önemli ders ise ortak vatanda demokratik bir ulus olarak, demokratik cumhuriyette eşit yurttaşlar olarak yaşama hedefidir. Bugün, barışı kazanmak için 100 yıl önce bu topraklarda yaşananlardan öğrenmek ve 100 yıl öncesinin hatalarını tekrarlamamak gerekiyor. Çanakkale’de yaşamını kaybedenlerin aziz hatırası önünde bir kez daha saygı ile eğiliyoruz.”
——————————
Saygıdeğer dostlar, erdemli insan karşı olduğu kişilerin bile fikirlerini hakkaniyet çerçevesinde değerlendirmeli diye düşünüyorum….
Yukarıdaki metnin tamamının altına şahsen ben imzamı atarım… 
Saygılar, Selamlar…
Muammer Çelik
Istanbul, 19 Mart 2015 Perşembe