Muammer Çelik

Yanlışları ile doğruları ile bir fani :-)

Muammer Çelik

Yanlışları ile doğruları ile bir fani :-)

ebedi yalnızlığın yaklaşmasından mıdır 
yoksa ebedi yalnızlığa alışma duygusundan mıdır 
bilmiyorum 
yaş ilerledikçe insan
sanki çevreden ve dünya meşgalelerinden uzaklaşıp
yalnızlığa yuvarlanma veya yalnızlık duvarlarını örme
çabası içerisine giriyor…

İstanbul, 21 Kasım 2015