Muammer Çelik

Yanlışları ile doğruları ile bir fani :-)

Muammer Çelik

Yanlışları ile doğruları ile bir fani :-)

İstanbul, 14 Temmuz 2016

VİCDANLARIMIZI ÖLDÜRDÜK MÜ, YOKSA VİCDANSIZLAŞTIK MI?…

Avrupa ülkelerinde 4,7 Milyon Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı yaşıyormuş…
Bu sayının en azından 10.000 (on bin) kişisi mutlaka çok kötüdür, suça meyillidir.
Şimdi Avrupa’da yaşayan insanlar 10.000 kişilik suç işleyen veya suça meyilli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yüzünden tüm Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarını yurt dışı etme kampanyası yapsalar acaba nasıl bir tepki gösteririz….
Başka bir örnek: 3 milyon Türk veya Kürt veya Arap veya başka bir topluluk içerisinde mutlaka 5-10 bin kötü insan vardır. Peki bu 5-10 bin kötü insandan dolayı diğer 3 milyon güzel insanı kötü görmek doğru mu?…
İnsan olmamın gereği (Suriyeli veya başka ülkeli) zulme uğramış insanlara, din, dil, renk, ırk, yaş, cinsiyet farkı gözetmeksizin gücüm yettiğince yardım etmem gerektiğini düşünüyorum….
İki-üç nesildir Almanya’da yaşayan Türkler’in daha yarıdan az kısmı oradaki topluma uyum sağlamış. Alman ırkçılar Türklerin Avrupa’dan atılması üzerine bir organizasyon başlatınca orada Alman sosyal demokratlar, Hristiyan demokratlar, liberal demokratlar birlik olup, ayırımcılığa karşı tavır koyuyorlar, kendilerinin hayat felsefelerini benimsemedikleri Türklere sahip çıkıyorlar… Böylece ırkçıların etkisi izole ediliyor…
Her zaman sık sık  ülkemizde misafir olarak bulunan Suriyelileri sınır dışı edelim diye bir kampanya yürütülüyor. Bu insanları tedirgin etmenin biraz insafsızlık olduğunu düşünüyorum. Yönetime kızarak insani değerlerimizi bir kenara atamayız…
Bugün pek çok insan hükumete ve Erdoğan’a olan kin ve nefretlerini Suriyeliler üzerinden törpülemeye çalışıyorlar…. Şu anda Suriyeliler aleyhinde zehir zemberek yazı yazanların söz söyleyenlerin çoğu aleyhlerine yazdıkları, konuştukları kişileri biraz yakından tanısalar söylediklerinden ve yazdıklarından pişman olurlar… Ayrıca bu kişiler aslında  çoğunlukla iyi kalpli insanlardır, sokaktaki çaresize de çare olmak isteyen insanlardır… Ama moda akım işte… Hükumet Suriyelileri savunursa, onlar hemen karşı çıkarlar…
Eğer Erdoğan veya hükumet Suriyeliler aleyhinde bir şey söylemiş olsa, o zaman  da bu insanların hepsi hükumete muhalefet olsun diye Suriyelilere sahip çıkarlar, kucak açarlar…
Suriyeliler veya sığınmacılarla ilgili devlet politikalarına karşı olma veya bu politikaları eleştirme duygularını Suriye veya başka ülkelerden gelen sığınmacılara düşmanlığa çevirmemeliyiz…
Pek çok insanın kullandığı dil nefret dili ve utanç verici…
Şunu unutmamak gerek: HAKARET ETMEYİ, SÖVMEYİ, AŞAĞILAMAYI TERCİH EDEN İNSANLAR BASİT VE ZAVALLILARDIR… 3 – 4  Milyon Suriyeli içinde olabilecek %2-3 kötü kişiyi görüp %97-98 iyi insanı yok sayıyorlar…
Ama güzel olan, ülkemizde mültecilere karşı nefreti dile getiren, sesi gür çıkan, aslında kendileri de zavallı olan kişilerin sayısının çok olmaması…
Türkiye’de yaşayan insanların çoğunluğu tüm muhacirlere yani sığınmacılara dostça gönüllerinde yer ayırıyorlar, onları kardeş görüyorlar.
Ayrıca muhacirlerin çaresizliğini kullanmak isteyen bir sürü ahlaksızlar da var toplumumuzda…
Allah kimseyi mülteci konumuna düşürmesin…
——————–
Saygılar, Selamlar
Muammer Çelik
İstanbul, 14 Temmuz 2016

. ,