Muammer Çelik

Yanlışları ile doğruları ile bir fani :-)

Muammer Çelik

Yanlışları ile doğruları ile bir fani :-)

Che Guevara eşkiya mı, kahraman mı? 

Çok geçti ama içimde kalmasın diye yazıyorum.
EŞKIYA: Dağda, kırda yol kesen hırsızlar, haydutlar (Türk Dil Kurumu Sözlüğü)
Yani bir kişinin Eşkıya olarak adlandırılması için: Onun yol kesmesi lazım, hırsızlık ve haydutluk yapması lazım…
Peki eşkıya olmayan bir kişiye eşkıya diyen kişiye ne denir: 1. Müfteri denir, 2. Meclis Başkanı denir…
Bizim mahallenin öncüleri olarak adlandırılan sayın İsmail abi, galiba ucuz Kahraman’lık yapmak istedi ve Che Guevara’yı  eşkıya olarak adlandırdı… Acaba Che Guevara nerede yol kesip insanları soymuştur…. Amerika ve diğer Emperyalistler açısından Che Guevara bir anarşistti ve teröristti… Emperyalizme karşı olanlar için ise bir Kahramandı…
Sayın Kahraman diyor ki, bizim kahramanlarımız var… Emperyalizme karşı olmanın sizini bizimi olmaz
Che Guevara emperyalizme ve zulme karşı kitlelerin organize olmasına katkıda bulunmuş, Latin Amerika Halklarının Amerikan Emperyalizmine karşı direnişlerinin simgelerinden olmuştur… 
Hayallerini başaramamışlar ama kahramanlaşmışlar… Adları Spartakus olmuş, Che Guevara olmuş, Cahar Dudayev olmuş, Yaser Arafat olmuş fark etmez
Zulüm otoritesine karşı direnmiş, bu direniş esnasında can kayıplarına da sebep olmuş kişileri eşkıya diye adlandırmak insafsızlık olur… 
Acaba bu tür insanlar masum halk yığınlarına karşı mı yoksa elinde silahla özgürlüklerini ellerinden  alan veya almaya çalışan zalimlere karşı mı silah kullanmışlar… Bunu iyi bilmeliyiz… 
Eğer emperyalizme karşı direnenleri sayın meclis başkanının kafasında değerlendirirsek o zaman tarihimizdeki pek çok haklı mücadelemizdeki kahramanları da eşkıya sınıfına düşürmüş oluruz… 
Daha çok şey yazılabilir bu konuda…
Saygılar, Selamlar
Muammer Çelik
Istanbul, 31 Ağustos 2016 Çarşamba