Umur Bey


Umur Bey heykeli ve Dizide canlandırılan Umur Bey karakteri (sakallı olan).
——————————————-

İstanbul, 12 Kasım 2018

Ertuğrul Dizisinden Umur Bey çok yanlış tanıtılıyor…

UMUR BEY ismi katlediliyor… 1. Zaman yanlış, 2. Olay yanlış, 3. UMUR BEY İzmir yöresinin iftiharı, hem denizde, hem karada maharetli büyük bir komutan ve Beydir… 
Mükemmel teknik imkanlarla çevrilen,  yüzlerce tarihi hatayı ve yanlışı içinde barındıran dizide Ertuğrul’a kalleşlik etmeye gelen bir Umur Bey karakteri konmuş… Keşke başka bir isim oluştursalar idi. de Umur Bey adına ve hatırasını suikast yapılmamış olsa idi… 
Tarihimizde 2 Umur Bey’den bahsedilir.
1. Umur Bey Aydınoğulları Beyi Umur Bey’dir, gerçek adı da Umur’dur. Lakabı ise Bahaüddin’dir. Manası dinin değerlisi demektir…
2. Umur Bey ise hiçbir zaman Umur Bey adını kullanmamıştır. Muzaffer Yavlak Aslan’dan (bazen de oğlu Ali Bey’de) Bizanslı tarihçiler Amorios diye bahsetmişlerdir. Bizimkiler de bunu Umur diye tercüme etmişlerdir… Dizide bahsedilen Muzaffer Yavlak Aslan olsa gerek… Prof. Zerrin Günal Hoca Amorios’tan dolayı Muzaffer Yavlak Aslan ve oğullarının zamanını Emiroğulları veya Umuroğulları beyliği dönemi olarak adlandırabileceğini söyler. Ama diğer tarihçilerimiz böyle bir beylikten bahsetmezler…
Dizinin yapımcıları şeytanlaştırmak için bula bula Umur Bey adını mı buldular???
————————————————- 
Umur Bey mükemmel bir insan, gemileri ilk kez karadan yürüten kahraman. 
1309 yılında doğar. 19 yaşında iken İzmir’in alınması ile görevlendirilir. İzmir Selçuklular döneminde kısa süre fethedilir. Ama daha sonra İznik ile birlikte İzmir de kaybedilir.
Aydınoğlu Mehmet Bey oğlu Umur Bey’i İzmir’i fetih ile görevlendirir. 1328 yılında 19 yaşındaki delikanlı orduyu çok güzel idare etmesi sayesinde aşağı kenti ve kaleyi almayı başarır…
Tarihte gemileri karadan yürüten ilk kişi olarak bilinir.
İzmir Fethi esnasında limanda müthiş bir Ceneviz donanması vardır. O donanma yok edilemezse İzmir’in alınması imkansızdır. Denizden uzak bir tepelikte, bugünkü Gaziemir, Şirinyer, Eşrefpaşa arasında kalan bölgede gemiler imal ettirir. Bu gemileri daha sonra kızaklar ile Kızılçullu deresine kadar çektirir oradan da geceleyin denize, Ceneviz donanmasının arasına indirir ve oradan mancınık ateşine başlar… Körfezdeki Ceneviz donanmasını etkisiz hale getirir… Karadan da şehre saldırarak fethi gerçekleştirir….
1334 yılında babasının ölümü ile Aydınoğulları Beyi olur… 
Devamını da anlatalım. 1341 yılında Bizans Papa’dan yardım ister. Papanın emri ile oluşturulan büyük bir haçlı ordusu 1344 yılında İzmir’in sahil kısmını ele geçirir. Yamaçlarda ise Umur Bey hakimdir.  4 yıl boyunca çok çetin savaşlar olur. Umur Bey 1348 yılında Haçlı ordusuna karşı bir yarma harekatı esnasında okla vurularak şehit olur. Cenazesi Birgi’de babasının yanına defnedilir. Beyliği ise abisi Hızır Bey üslenir…

Muammer Çelik
İstanbul, 12 Kasım 2018