Muammer Çelik

Yanlışları ile doğruları ile bir fani :-)

Muammer Çelik

Yanlışları ile doğruları ile bir fani :-)


Ulu Cami: (Atabek Camisi)
 
Yapım tarihi: 1179: 
Yaptıran: Saltuklu Emiri Nasrettin Mehmet  
Mimarı: Ebül Feth Mehmet 
 Anadolu Selçuklu ulu camilerinin tüm özelliklerini yansıtır.  
Cami dökdörtgen planlıdır.  

Güney duvarına dikey uzanan 7 neften (sahından) oluşmaktadır.  
(Nef / sahın: Yapılarda sütunlarla veya ayaklar ile birbirinden ayrılmış uzunlamasına mekanlara nef / sahın denir)  
Geniş olan orta nef önünde, kademeleri silmeler ve kavallardan oluşan hafif sivri kemerler üzerine oturan bir ahşap kubbe bulunmaktadır.  
(Silme: Duvar yüzeyi üzerinde hafif çıkıntılı olarak yer alan şerit biçiminde sürekli mimari bezeme ögesi) 
(Kaval: Silmenin yarım veya çeyrek daire şeklinde dışarı çıkması. )  
Üst üste yerleştirilen kalaslardan yapılmış bu kubbeye halk tarafından “kırlangıç” denilir.   
Binanın çatısını sivri kemerlerin birbirine bağladığı 28 ayak taşımaktadır.   
Orta nefte iç mekanın aydınlanmasına katkıda bulunan mukarnaslı kubbe vardır. Yapının diğer bölümleri beşik tonozla örtülmüştür.   
(Mukarnas: İslam mimarisinde görülür. Yan yana ve üst üste yerleşen prizmatik ögelerin dışa doğru derece derece taştığı, simetrik, üç boyutlu mimari bezeme ögesi. Taçkapılarda, sütun başlıklarında, nişlerde, geçiş ögelerinde, şerefelerde, kornişlerde rastlanır.)   
Kubbenin küçük pencereleri ve bu tonozların ışıkları, orda nefi aydınlatmaktadır.  
(Tonoz yapılarda kemerimsi örtüye verilen ad.) 
İç bölüm, cephelerdeki değişik sayıda pencereyle yukarıdan aydınlatılmıştır.  
Cami, Osmanlı döneminde 5 kez onarım görmüştür. 
Son onarımlarda kubbe dıştan çokgenli kesme taş tambur üzerine çinko ile örtülmüştür.   
(Tambur: Kubbenin üzerine konduğu çokgenli veya yuvarlak kasnak)   

————–
Sayfamı okumaya misafir olduğunuz için teşekkür ederim.
Kendi hayat felsefenize göre sağlıklı, huzurlu, mutlu yaşayacağınız güzel bir ömür dilerim… Kaderiniz hep güzel olsun…
Saygılar, Selamlar
Muammer Çelik