Muammer Çelik

Yanlışları ile doğruları ile bir fani :-)

Muammer Çelik

Yanlışları ile doğruları ile bir fani :-)

Türkiye’deki gezi yerleri ile ilgili hazırladığım sayfalarda yararlandığım kaynaklar:

1. Türkiye’nin Turizm değerleri cild 1, 2, 3, 4, 5
   Yazar: Heyet tarafından hazırlanmıştır
   Yayınevi: Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları, 
2. Osmanlı Tarihi cild 1, 2, 3, 4, 5, 6
   Yazar: Prof. Dr. Mustafa Cesar 1.-2.-3.-4. ciltler – Midhat Sertoğlu 5.-6. ciltler
   Yayınevi: Türk Tarih Kurumu yayınları

3. İslam Ansiklopedisi
   Maddeler değişik yazarlar tarafından hazırlanmıştır
   Yayınevi: Türkiye Diyanet Vakfı

4.